Ξενοδοχειακός κλάδος

Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί ένα κλάδο αιχμής της Ελληνικής οικονομίας αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του ΑΕΠ ενώ απασχολεί το 25% του εργατικού δυναμικού. Ο Ελληνικός Τουρισμός εξελίσσεται συνεχώς και προσελκύει τις περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική αγορά. Η προοπτική είναι πάρα πολύ θετική και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών αλλά και ο αριθμός των αφίξεων. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

H στρατηγική μας :

Η Be Safer διαθέτοντας μεγάλη εξειδίκευση στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει ως στόχο να αναπτύσσει συνεχώς αξιόπιστες και καινοτόμες υπηρεσίες που να μπορούν να βοηθήσουν τις ξενοδοχειακές μονάδες να λειτουργούν με τα υψηλότερα standards και να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών τους. Βασικό σημείο της στρατηγικής μας είναι η κάλυψη όλων των απαιτήσεων που αφορούν την Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται στα ξενοδοχεία. H Be Safer είναι μέλος του ΣΕΤΕ από το 2015 και παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις στον χώρο του τουρισμού (συναντήσεις ΣΕΤΕ, συμμετοχή στην ITB, κα).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Υλοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων νερού, τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των ξενοδοχειακών μονάδων με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων
 • Εκπόνηση Πλάνου Αναλύσεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών του ξενοδοχείου (customized Risk Assessment)
 • Χωροταξικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων επισιτιστικών τμημάτων
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή ειδικών προτύπων πιστοποίησης (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 26000, HACCP Codex, Travelife, Green Key, κ.α.)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων (υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση Λεγιονέλλας, αντιμετώπιση Norovirus, περιβαλλοντική διαχείριση, κ.α.)
 • Ενημέρωση των ξενοδοχειακών μονάδων για τις νομοθετικές απαιτήσεις που συνάδουν με την λειτουργία τους
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών (αστεροποίηση, αδειοδότηση των επισιτιστικών τμημάτων)
 • Risk Management για την αντιμετώπιση της Legionella (LCI approved) και του Norovirus
 • Διαχείριση κρίσεων (παράπονα πελατών, νομικές απαιτήσεις)
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολούθηση των κρίσιμων τμημάτων λειτουργίας (επισιτιστικά, συντήρηση, οροφοκομία)
 • Προετοιμασία και παρουσία σε επιθεωρήσεις των ξενοδοχείων από tour operators
 • Εξειδικευμένες μελέτες όπως Water Safety Plan, Ιατρικός Τουρισμός

Βιομηχανία τροφίμων

Η βιομηχανία τροφίμων είναι o μεγαλύτερος κλάδος των επιχειρήσεων της Ελληνικής μεταποίησης και ο μεγαλύτερος εργοδότης αφού απασχολεί το 27% των απασχολούμενων στην μεταποίηση. Επίσης αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της Ευρωπαϊκής μεταποίησης. Οι προοπτικές του κλάδου είναι πολύ καλές και είναι από τους κλάδους της οικονομίας που αναμένεται να αναπτυχθούν και να επεκταθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική μας :

Η Be Safer διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην βιομηχανία τροφίμων έχει ως στόχο να υποστηρίζει τις βιομηχανίες τροφίμων σε όλα τα καινοτόμα σχέδια τους παρέχοντας τους εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και την δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των ειδών των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης στόχος μας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης που θα υποστηρίξουν την λειτουργία των βιομηχανιών τροφίμων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις νομοθετικές απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού που στοχεύουν
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών με την αγορά στόχο
 • Υλοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εξαγωγικών εταιρειών με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την νομοθεσία της αγοράς που απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και με ειδικές απαιτήσεις πελατών
 • Εκπόνηση Πλάνου Αναλύσεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της επιχείρησης (customized Risk Assessment)
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή ειδικών προτύπων πιστοποίησης (FSSC 22000, IFS , BRC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, κ.α.)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό της επιχείρησης (ειδικές απαιτήσεις της αγοράς του εξωτερικού, κάλυψη ειδικών απαιτήσεων πελατών, κ.α.)
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών
 • Διαχείριση κρίσεων (παράπονα πελατών, νομικές απαιτήσεις)
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολούθηση των κρίσιμων τμημάτων λειτουργίας

Εξαγωγικός Κλάδος

Ο κλάδος των εξαγωγών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη της εξωστρέφειας. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αφού πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικά δεδομένα και να αναλύουν τους διάφορους κινδύνους και ευκαιρίες που υπάρχουν στις αγορές στόχους. Επιπλέον πρέπει να καλύπτουν ειδικές απαιτήσεις της κάθε αγοράς.

H στρατηγική μας :

Η Be Safer έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά ή παράλληλα εξαγωγική δραστηριότητα. Τα στελέχη μας έχουν την εμπειρία των διεθνών αγορών και υποστηρίζουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτεί κάθε χώρα στόχος και κάθε διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία. Παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις παίρνοντας μέρος στις μεγαλύτερες σχετικές εκθέσεις (Anuga, SIAL, κα).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις νομοθετικές απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού που στοχεύουν
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών με την αγορά στόχο
 • Υλοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εξαγωγικών εταιρειών με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την νομοθεσία της αγοράς που απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και με ειδικές απαιτήσεις πελατών
 • Εκπόνηση Πλάνου Αναλύσεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της επιχείρησης (customized Risk Assessment)
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή ειδικών προτύπων πιστοποίησης (FSSC 22000, IFS , BRC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, κ.α.)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό της επιχείρησης (ειδικές απαιτήσεις της αγοράς του εξωτερικού, κάλυψη ειδικών απαιτήσεων πελατών, κ.α.)
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών
 • Διαχείριση κρίσεων (παράπονα πελατών, νομικές απαιτήσεις)
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολούθηση των κρίσιμων τμημάτων λειτουργίας
Κλάδος εστίασης

Κλάδος εστίασης

O κλάδος της εστίασης είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αποτελείται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε από αλυσίδες που προσπαθούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

Η στρατηγική μας :

Η Be Safer υποστηρίζει πλήθος επιχειρήσεων εστίασης που λόγω του μεγέθους τους και της οργάνωσης τους έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από στήριξη και παροχή εξειδικευμένων συμβουλών κυρίως πάνω σε θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης του προσωπικού τους. Η στρατηγική μας είναι να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις αυτές μέσω συχνών επισκέψεων να προωθούμε τις ορθές πρακτικές με σκοπό την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την ικανοποίηση των πελατών τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αδειοδότηση τους, στον ορθό σχεδιασμό των χώρων τους και στην βέλτιστη επιλογή του εξοπλισμού τους
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή ειδικών προτύπων πιστοποίησης (HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015)
 • Υλοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων νερού και τροφίμων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Εκπόνηση Πλάνου Αναλύσεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών τους
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους (υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, εφαρμογή ορθών πρακτικών, εξυπηρέτηση πελατών, κ.α.)
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νομοθετικές απαιτήσεις που συνάδουν με την λειτουργία τους
 • Διαχείριση κρίσεων (παράπονα πελατών)
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαπίστωση της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα νομοθεσία

Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

O κλάδος των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ένας από τους κλάδους που αναδιοργανώνεται και επεκτείνεται σε νέους τομείς. Ο Ιδιωτικός τομέας ολοένα και διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

H στρατηγική μας :

Η Be Safer διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία προκειμένου να υποστηρίζει Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην εφαρμογή ειδικών προτύπων διαχείρισης και στην πιστοποίηση τους έναντι αυτών. Επίσης αναπτύσσει εξειδικευμένο λογισμικό για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των μονάδων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Υποστήριξη στην εφαρμογή ειδικών προτύπων πιστοποίησης (ISO 15224:2012, ISO 9001:2015)
 • Υλοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων διαφόρων ειδικών παραμέτρων (π.χ. Λεγιονέλλα, αποστείρωση χειρουργείων) με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Εκπόνηση Πλάνου Αναλύσεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών τους
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους (ορθή διαχείριση ασθενών, παρακολούθηση KPIs, διαχείριση Λεγιονέλλας, κ.α.)
 • Ενημέρωση των μονάδων για τις νομοθετικές απαιτήσεις που συνάδουν με την λειτουργία τους
 • Διαχείριση κρίσεων (παράπονα πελατών, ανάπτυξη μικροβίων)
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαπίστωση της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα νομοθεσία
Διαπίστευση εργαστηρίων

Διαπίστευση εργαστηρίων

O κλάδος των εργαστηριακών αναλύσεων είναι από εκείνους τους τομείς που είναι αναγκαία η διαπίστευση τους από έναν εθνικό φορέα διαπίστευσης όπως είναι το ΕΣΥΔ προκειμένου να μπορούν να αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα που δίνουν είναι αξιόπιστα και ότι βασίζονται σε αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

Η στρατηγική μας :

Η Be Safer διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία προκειμένου να υποστηρίζει εργαστήρια και μονάδες που επιθυμούν να διαπιστευτούν έναντι του προτύπου ISO 17025.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Πλάνο ενεργειών για την διαπίστευση του εργαστηρίου
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση προϋπολογισμού για τις ανάγκες της διαπίστευσης
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή των απαραίτητων βημάτων προκειμένου να διαπιστευτεί το εργαστήριο
 • Εκπαίδευση του προσωπικού έναντι των αναγκών διαπίστευσης
 • Παρακολούθηση του έργου διαπίστευσης έως την τελική επιτυχή αξιολόγηση του
 • Υποστήριξη στους επανελέγχους που θα γίνουν από τον φορέα διαπίστευσης
agrolab-rds

Υλοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων με το μεγαλύτερο εργαστήριο της Ελλάδος, την Agrolab

H Be Safer αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Agrolab-RDS στον τουριστικό κλάδο έχοντας επενδύσει σε συνέργειες με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Επίσης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Agrolab και οι εργαστηριακές αναλύσεις των υπολοίπων κλάδων επιχειρήσεων. Η Agrolab αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήριο στην Ελλάδα τόσο σε αριθμό προσωπικού, κύκλο εργασιών, γεωγραφική παρουσία (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Βόλος-Λευκωσία-Σόφια) όσο και σε αριθμό διαπιστευμένων εργαστηριακών μεθόδων.